W Ośrodku Szkoleniowym WOPR w Tamie pod Rajgrodem wojewoda podlaski Andrzej Meyer przekazał  sprzęt ratowniczy czterem podlaskim WOPR-om: z Suwałk, Augustowa, Białegostoku i Łomży. Imprezie towarzyszył pokaz ratownictwa wodnego. Dla dzieci zorganizowano mini-konkurs dotyczący bezpieczeństwa nad wodą. Na zakończenie wojewoda pływał łodzią patrolową po jeziorze.

Przekazany sprzęt ratowniczy to m.in. koła i pasy ratunkowe, kamizelki, boje, apteczki i manekiny do szkolenia ratowników. Na ich zakup wydano łącznie prawie 19 tys. zł.

W 2015 roku z budżetu wojewody na działalność WOP-rów przeznaczono środki finansowe w wysokości 342 tys. zł, a w  ostatnich trzech latach – prawie 840 tys. zł. Rokrocznie, oprócz sprzętu ratowniczego,  otrzymują one  także środki na prowadzenie działań ratowniczych oraz  szkolenia.

Przyznane środki finansowe  współfinansują działania polegające na utrzymaniu gotowości i prowadzeniu działań ratowniczych: wynagrodzenia ratowników, koszty dyżurów, zakup sprzętu do działań ratowniczych. Pomagają także w organizacji  szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego, technik pływackich, kwalifikowanej pierwszej pomocy.