W dniu 26 września 2015 r. na posiedzeniu Zarządu Augustowskiego WOPR przyjęto Uchwałę nr 2/9/2015 w sprawie zatwierdzenia członków Augustowskiego WOPR na dzień 26 września 2015 r. Członkami Augustowskiego Wodnego Ochotniczego pogotowia Ratunkowego na dzień 26 września 2015 r. są wszyscy członkowie Augustowskiego WOPR, którzy nie zalegają z opłatą składki członkowskiej w okresie dłuższym niż 24 miesiące. Osoby zalegające ze składkami powyżej 24 miesięcy zostały wykreślone.