W dniu 20 maja 2016 r. zawarto następujące umowy:

Nr 1/AWOPR/1/16. 
Nr 1/AWOPR/2/16. 

w Białymstoku między Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez:

1. Annę Naszkiewicz – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego
2. Macieja Żywno – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego

Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego

a Augustowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym reprezentowanym przez:

1. Marka Opolskiego – Prezesa
2. Michała Tomasza Woronieckiego – Zastępcę Prezesa

na realizację następujących zadań publicznych:

1. Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w Powiecie Augustowskim.
2. Prowadzenie działań ratowniczych w Powiecie Augustowskim.