1. Umowa Nr 1/AWOPR/1/18 – Prowadzenie działań ratowniczych w powiecie augustowskim.
  2. Umowa Nr 1/AWOPR/2/18 – Utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego w powiecie augustowskim.

Logo Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego